panna.filozof

116 tekstów – auto­rem jest pan­na.fi­lozof.

Dro­ga bez uczci­wości pro­wadzi ku lo­su niepewności. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 września 2015, 18:03

Z prochu pow­stałeś i w proch się obrócisz - szepnął cichut­ko Papieros. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 września 2015, 18:49

Do mej miłości

Sie­dze i pa­le Cię całego
Wciągam ten dym
Jak ten Kop­ciarz obok

Myśli mnie zabijały
Lecz JA tyl­ko chciałam te świetliki
Nig­dy nie gasnące

Wy­lewam to na tą dos­ko­nałą galaktyke
Boisz się?
Nie tak tyl­ko Ci sie wy­daje Siostro [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 29 sierpnia 2015, 00:16

Do młodego księcia

Za­pom­niałam na chwilę, na je­den mo­ment, na pa­re se­kund us­ta które mam kochać
Otu­liłeś mnie spo­koj­nym snem,
a w ran­kiem pra­wie zabiłeś.
Chy­ba z tej złości że ja nie To­bie w tym życiu pisana
Zna­lazłeś księżniczke na sto­gu siana. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 27 sierpnia 2015, 08:15

Do PRZY­JACIELA 26.08.2015
Ry­wali­zuje­my ze sobą w am­bicji rzekach
Jak Anioł z Sza­tanem wciąż się przepychamy
Ty ro­bisz burzę, a ja ro­bię Słońce i Tęczę.
Tworzę wokół otoczkę sil­nej i twardej,
a ser­ce mam miękkie, lecz silne.
Jestem [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 sierpnia 2015, 00:44

Byłeś dla mnie jak pas­ki zeb­ry na Twoim sa­mochodzie. Niecodzien­ny i jakże ory­ginal­ny na pol­skiej Sa­harze uczuć. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 25 sierpnia 2015, 01:00

Ska­sowałam Cię ze swo­jego ser­ca jak smsa ze skrzyn­ki nadawczej. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 sierpnia 2015, 15:43

I jes­tem cza­sem tak strasznie ni­miła dla ludzi mi miłych. I po­tem gniję w tej mo­jej ,,niemiłości" jak ce­bul­ka tu­lipa­na zbyt długo leżąca w wodzie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 lipca 2015, 00:22

Kiedyś ktoś mi po­wie­dział, że mam głębię w oczach. W mej stud­ni oczu utonęło więcej myśli niż niż u niejed­ne­go ar­tysty na at­ra­men­to­wych per­ga­minach i więcej miłości uto­piło się niż za­bił ich Amor. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 lipca 2015, 01:33

Z każdym dniem co­raz więcej siebie w so­bie.
Tęskno­ta nie do opi­sania ku tej jed­nej osobie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 23 lipca 2015, 21:58
panna.filozof

wiecznie nieszczęśliwie zakochana i smutna( ale tylko w głębi serca), na zewnątrz z roześmianą maską szczęśliwej dziewczyny... inna, bo zawsze jest sobą... ta, która nie boi wypowiadać się swojego zdania lecz ma problem z mówieniem otwarcie o swych uczuciach... Lubię tworzyć, rozmyślać, zatapiać się w głębie swej osobowości.;) Czytać, rozważać różne tematy, próbować odpowiadać na trudne pytania. Lubię łamać wszelkie kanony i toposy. Zawsze mam własną interpretację np. powieści ;) Gustuję we wszelkich książkach grozy, horrorach itp. - może kiedyś. Obecnie i od zawsze ulubiona Mary Shelley - Frankenstein czyli kursywa poemat o nieakceptacji. Czytaj PRZYJACIELU aż zrozumiesz i nie siwiej przy tym. Paulo Coelho - Nie daj się PRZYJACIELU porwać emocjom. Powrót Młodego Księcia - czyli dla każdego w każdym wieku, jak bardzo zmienić świat. Genialne dziecko, wyczekiwane, wmawiane że urodzone razem z M21P //?//God/// " Tęcza nad miastem " , "Motywacja" , Mezo - Sacrum Nie obwiniaj nikogo Przyjacielu. Każdy chciał dobrze. Czekaj na mnie cierpliwie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

panna.filozof

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 września 2015, 23:25panna.filozof sko­men­to­wał tek­st Z prochu pow­stałeś i [...]

17 września 2015, 23:24panna.filozof sko­men­to­wał tek­st Droga bez uczci­wości pro­wadzi [...]

17 września 2015, 18:03panna.filozof do­dał no­wy tek­st Droga bez uczci­wości pro­wadzi [...]

10 września 2015, 00:12panna.filozof sko­men­to­wał tek­st Z prochu pow­stałeś i [...]

9 września 2015, 22:06tusiak sko­men­to­wał tek­st Z prochu pow­stałeś i [...]

9 września 2015, 19:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Z prochu pow­stałeś i [...]

9 września 2015, 19:01nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Z prochu pow­stałeś i [...]

9 września 2015, 18:49panna.filozof do­dał no­wy tek­st Z prochu pow­stałeś i [...]